MBZ
07|04 Nedjelja
GDK Gavella | 22h
×

GDK Gavella

Lokacije Ulaznice

Eivind Buene (skladatelj u gostima): Possible Cities / Essential Landscapes

Possible Cities prvo je djelo u ciklusu komorne glazbe Possible Cities / Essential Landscapes, skladanom na inicijativu ansambla Cikada, koji je Possible Cities i naručio. Ciklus je premijerno izveden 2009. godine, a kako mu i naslov sugerira, referira se na ideju grada, uzimajući kao inspiraciju najvećim dijelom roman Itala Calvina Nevidljivi gradovi (Invisible Cities). Jedan od aspekata grada jest taj da je stupanj ljudske interakcije unutar mreža i struktura ono što se doima kaotičnim i nehotičnim, no istovremeno i konstituira fine mehanizme razvoja. Interakcija između glazbenika i ansambla utjelovljuje metaforu ove ideje, kojoj je primarni cilj istražiti različite nivoe društvene interakcije kroz zajedničko muziciranje.

Nestabilna, provizorna priroda grada također je ono na što se odnosi tranzitorna kvaliteta glazbe. Naslov djela, slijedeći Calvina, upućuje na dihotomiju konstrukcije i raspadanja, prirode i kulture, izgrađenog i pronađenog:

Marko će: „Dok, na znak od vas, gospodaru, jedinstveni i konačni grad podiže svoje neobrađene zidove, skupljam pepeo drugih mogućih gradova koji nestaju kako bi napravili mjesta za to, gradove koji se nikada ne mogu obnoviti ili zapamtiti.“ (Italo Calvino: Nevidljivi gradovi, prev. Tatjana Peruško)

Possible Cities Eivinda Buenea izvest će upravo ansambl Cikada, jedan od značajnijih ansambala koji i dalje postavlja trendove u suvremenoj glazbi.