MBZ
13|04 Subota
Lauba | 17h
×

Lauba

Lokacije Ulaznice

Komorni gudački orkestar Slovenske filharmonije

Komorni gudački orkestar Slovenske filharmonije posljednjeg će dana festivala praizvesti dva djela hrvatskih skladatelja te izvesti dva djela slovenskih skladatelja.

Iz skladateljskih bilježaka svih četvero skladatelja:

"Ideja trodjelnosti prožima makro i mikrostrukturu glazbenog oblika, a povezana je s tehnikom variranja. Djelo je pretežno polifono koncipirano. U sekcijama koralne provenijencije, koje se pojavljuju u uvodu prvog stavka, u drugom i na kraju trećeg stavka, gusta polifonija potpuno diviziranoga gudačkog korpusa, spojena je s apartnim harmonijskim progresijama." (D. Kempf o svojem Koncertu za alt saksofon i gudače*)

"Koncert za klarinet i gudače nastao je na prijelazu iz 2018. u 2019. godinu a posvećen je Radovanu Cavallinu u povodu njegova 50. rođendana i podjednako dugog bavljenja klarinetom, a i našeg ne bitno kraćeg prijateljevanja. […] Radovan i ja smo pretprošle godine zajedno izdali ploču (album, CD) na kojoj su se našli Elegija i Rondo, ali i dva nova moja djela za klarinet: Dvije reminiscence. Toliko nam se ta suradnja svidjela da smo se dogovorili da, sada kad smo na vrhuncu svojih karijera te dok smo još u stanju svirati, odnosno komponirati, ja napišem Klarinettkonzert, a Radovan ga praizvede. I bi tako!" (Antun Tomislav Šaban o svojem Koncertu za klarinet i gudače*)

"Ciklus pjesama Knjiga tijela temelji se na istoimenom ciklusu pjesama svjetski poznatoga slovenskog pjesnika Aleša Štegera. Posebna karakteristika poezije Aleša Štegera je uporaba kratkih riječi i rečenica. U odabiru pjesama sudjelovala je mlada slovenska sopranistica, kojoj je posvećen ovaj ciklus ‒ Nika Gorič, a odabrano je sljedećih pet pjesama: Beseda ff / Riječ ff; Te izriva. / Te izgura.; Beseda gol / Riječ gol; S sabo v dvoje. / Sa sobom u dvoje.; Beseda umaže / Riječ uprlja." (Vito Žuraj o svojemu Ljubljanskom koncertu br. 5, Book of Bodies, za sopran i gudače)

"Flux se donekle bavi osobinama Brandenburških koncerata J. S. Bacha, prije svega s obzirom na instrumentaciju i uloge pojedinih instrumenata, solističkih, kao i onih u ansamblu. Ansambl je podijeljen u tri skupine, pri čemu svaka ima ulogu i mjesto u prostoru. Uloge manjih skupina nisu statične nego se stalno mijenjaju – u dijalogu su sa solistima, ili njihova sjena, protuteža, ili tek naglašeni akcenti i rezovi glazbenog tijeka." (Nina Šenk o svojemu Ljubljanskom koncertu br. 1, Flux, za harmoniku, trubu i rog)