MBZ

30. muzički biennale Zagreb

Glazba.Prostor-Grad.Zvuk
6. – 13. travnja 2019.

Od 1961. MBZ je najaktivniji i najvažniji festival u Hrvatskoj, u potpunosti posvećen novoj glazbi svih žanrova. U travnju svake neparne godine, Zagreb se na 10 dana transformira u kulturni centar kojem gravitiraju ljubitelji umjetnosti i suvremene glazbe šire regije i Europe. Festivalski program sastoji se od koncerata simfonijskih orkestara i komornih ansambala, projekata eksperimentalnog glazbenog teatra i suvremenog plesa, jazza, elektronske i alternativne glazbe. MBZ generira novo, potencira rizike i eksperimente, iznalazi nove forme prikazivanja kao i nove kanale komunikacije sa sudionicima festivala – kako s publikom tako i sa samim umjetnicima.

Visoki standard glazbene produkcije, kreativnost, „živi klasici“ i dolazeći talenti – sve je to Muzički biennale Zagreb.

Programski fokus 30. muzičkog biennala Zagreb bila je tema Grad i glazba. Prezentacija i kreacija glazbe u suodnosu s pojmom grada festival su otvorili i prema mnogobrojnim poljima srodnih (multimedijske umjetnosti poput tonskog inženjeringa, akustike i sl.) ili manje srodnih disciplina (urbanizam, arhitektura, filozofija, sociologija).

Grad se pokušao glazbeno razložiti na mnogobrojne načine, od transformacije zvuka konkretnoga gradskog središta u suvremeno skladateljsko pismo,  pa sve do problematiziranja urbanih (zvukovnih) struktura ili stvaranja nekog imaginarnog surogatnoga grada.

Grad se sagledao i kao pojam nadstrukture prostora suživota i perceptivnog suučesništva, ali i kroz pitanje egzila, života ulice ili progona. Na ovaj način obilježilo se i četrdeset godina od održavanja Urbofesta na MBZ-u 1979.